Yugtest

Вартість залежить від:

  • виду робіт (аудит, первинна оцінка, нагляд, переоцінка);
  • виду системи управління (ISO 9001), ISO 22000);
  • стадій виробництва (проектування, виготовлення, контроль, експлуатація), охоплених системою управління;
  • системи сертифікації (ПІВДЕНТЕСТ або ін.); кількість видів, категорії складності, специфіка продукції;
  • кількості працюючих в компанії заявника;
  • стану виробництва (інфраструктура, технологічне обладнання, документація, персонал тощо);
  • досвіду робіт ТОВ «ВСЦ «Південтест» з даним клієнтом;
  • терміновості робіт.

Ціна договору на сертифікацію системи управління якістю (ISO 9001) розраховується відповідно до міжнародної методики шляхом підрахунку аудиторських днів (з урахуванням вищевказаних і додаткових факторів, які впливають на зменшення або збільшення тривалості аудиту), помножених на встановлену вартість одного аудиторського дня.

За станом на 01.01.2017 р. вартість 1-го аудиторського дня в ТОВ «ВСЦ «Південтест» становить 3768,00 грн. з ПДВ.

Вартість первинної сертифікації систем управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) в Системі ПІВДЕНТЕСТ.

Кількість

працівників

Аудиторський час для початкового аудита (аудиторські дні)

Загальна вартість

(3768,00 грн. з ПДВ – один аудиторський день)

1-10

2

7536,00

11-25

3

11304,00

26-45

4

15072,00

46-65

5

18840,00

66-85

6

22608,00

86-125

7

26376,00

126-175

8

30144,00

176-275

9

33912,00

276-425

10

37680,00

426-625

11

41448,00

626-875

12

45216,00

876-1175

13

48984,00

1176-1550

14

52752,00

1551-2025

15

56520,00

2026-2675

16

60288,00

2676-3450

17

64056,00

3451-4350

18

67824,00

4351-5450

19

71592,00

5451-68000

20

75360,00

6801-8500

21

79128,00

8501-10700

22

82896,00

10700

Відповідно до вищенаведеної прогресії

 

Сертифікат на систему управління якістю видається в системі сертифікації ТОВ «ВСЦ «Південтест» (система ПІВДЕНТЕСТ) на 3 роки.

Вартість щорічного технічного нагляду за сертифікованою системою управління якістю становить 30 %, а вартість її переоцінки (ресертифікації) – 70 % від вартості первинної сертифікації.

Вартість сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на відповідність ISO 22000 залежить від кількості досліджень НАССР (29) по кожній групі продуктів з аналогічними небезпечними факторами і технологією виготовлення та зберігання, тобто, залежить від кількості видів продукції, кількості виробничих ліній, розробки продукту, кількості контрольних критичних точок, кількості виробничих операцій, площі забудови, інфраструктури, випробувань у виробничій лабораторії і т.п.

Вартість розраховується за методикою, що діє в органі з сертифікації, виходячи з розрахункового мінімального часу проведення первинного аудиту на одній площадці і вартості 1-го аудиторського дня.

Вартість робіт з сертифікації, технічного нагляду та ресертифікації СУБХП на (50÷75) % перевищує аналогічну вартість робіт по системі управління якістю.