Yugtest

ЗАКАЗЧИК ДЛЯ НАС - ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

 

Метою діяльності органу з сертифікації систем управління (ОС) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ПІВДЕНТЕСТ» є надання всім зацікавленим організаціям та підприємствам послуг з сертифікації систем управління відповідно до встановлених правил та процедур для забезпечення впевненості у тому, що сертифіковані системи управління  відповідають вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) та  ДСТУ ISO 22000:2007.

 

Політика вищого керівництва в сфері якості спрямована на створення та постійне підтримання авторитету органу сертифікації систем управління ТОВ «ВСЦ «Південтест» як організації, що:

 -  максимально задовольняє потреби замовників бездоганною якістю робіт з оцінки та сертифікації систем управління;

 -  гарантує безумовне дотримання професійних та етичних норм при виконанні робіт;

 -  наполегливо працює над поліпшенням якості робіт і підвищенням їх ефективності;

 -  прагне досягти провідних позицій серед споріднених організацій на Україні і довести свою спроможність ефективно взаємодіяти із зарубіжними партнерами.

 

Керівництво ОС розуміє важливість неупередженості під час виконання діяльності з сертифікації, управляє конфліктом інтересів і гарантує об’єктивність діяльності з сертифікації.

 Персонал ОС забезпечує конфіденційність інформації, одержаної від замовника та інших джерел.

 Своєю діяльністю ОС прагне досягати вагомих фінансових показників, що дозволяє керівництву ОС більш впевнено і на більш високому рівні проводити заявлену політику в галузі якості.

 Для досягнення поставлених цілей керівництво та персонал ОС забезпечують:

 -  належне функціонування системи управління якістю ОС згідно з вимогами ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 та ISO/TS 22003:2013;

 -  належне функціонування та поліпшення результативності системи управління якістю ОС з урахуванням Політик і вимог Національного агентства з акредитації України;

 -  укомплектування ОС компетентним персоналом, що постійно підвищує свою компетентність і професійний рівень з питань якості, оцінки та підтвердження відповідності;

 -  постійне аналізування  з боку керівництва системи управління якістю ОС з метою виявлення резервів для підвищення ефективності її функціонування та якості виконуваних робіт;

 -  забезпечення фінансової стабільності ОС;

 -  здійснення запобіжних та коригувальних дій з метою уникнення незадоволення послугами, що надаються ОС;

 -  оптимізацію витрат на забезпечення високого рівня якості виконуваних робіт;

 -  налагодження ефективних взаємодій між ОС та замовниками, а також іншими зацікавленими організаціями;

 -  постійне доведення до персоналу політики і цілей ОС в сфері якості;

 -  вивчення та аналіз світового досвіду в галузі якості, оцінки та підтвердження відповідності.

 

 

 Директор ТОВ «ВСЦ «Південтест»,

керівник органу сертифікації систем управління        О.Г. Торба