Yugtest

Заявка

відправити заявку на послуги

Докладніше

Вартість

повний перелік послуг ТОВ ВСЦ "Югтест"

Докладніше

Послуги

дослідження, сертифікація, метрологія, статистика

Докладніше

Компанія

на ринку якості
з 1992 року

Докладніше

Оформити декларацію

Декларація відповідності продукції за 30 хвилин, від 500 грн

*
*

Послуги

ТОВ «ВСЦ «Південтест» має технічні та організаційні можливості провести випробування машинобудівної, будівельної, хімічної, металургійної, харчової та іншої продукції.Компанія

Діяльність ТОВ «ВСЦ «Південтест» охоплює все, що пов'язано з якістю і безпекою, сертифікацією та оцінкою, випробуваннями і легітимізацією.

Вартість послуг

Вартість випробувань визначається згідно з «Порядком визначення вартості випробувань в ТОВ «ВСЦ «Південтест», розробленим з використанням методу калькуляції на основі норм часу на проведення випробувань і вартості однієї людина-години виконавців.

Сертифікаційний центр

Щоб голосно заявити про новий товар на українському ринку (виготовлення, ввезення для продажу), продукт повинен бути зареєстрований на території країни. У зв’язку з державним курсом на євроінтеграцію звичний порядок стандартизації і сертифікації продукції зазнав ряд серйозних змін. Тепер вироблена/ввезена продукція повинна відповідати технічному регламенту.

Процедура отримання сертифікату досить складна для підприємців. Сертифікаційний центр ТОВ «ІСЦ ЮГТЕСТ» у Дніпропетровську надає допомогу в проведенні декларування та сертифікації товарів у національній системі УкрСЕПРО.

Види сертифікації

Сертифікація в Україні поділяється на два типи:

 1. Обов'язкова, якій підлягає визначений законодавством перелік вироблених на території країни та імпортованих продуктів;
 2. Добровільна, яка проводиться за заявкою виробника/імпортера з метою встановлення відповідності продукту певним стандартам.

Послуги добровільної сертифікації сьогодні стали дуже популярні, оскільки отримання сертифіката відповідності забезпечує безліч переваг:

 • фірма виробник/продавець автоматично підвищує свою конкурентоспроможність на ринку з подібними товарами;
 • маркування упаковки товару, що свідчить про наявність сертифіката відповідності, для споживача є надійнішою гарантією якості;
 • виробник, який за допомогою сертифікації підтвердив відповідність своїх виробів певним вимогам, формує довіру до своєї діяльності;
 • результати перевірки в ході проведення сертифікації можуть бути використані в подальшому з метою підвищення властивостей і якісних характеристик продукції.

Сертифікати відповідності

Сертифікати відповідності є потужним важелем боротьби держави з продукцією, здатною заподіяти шкоду екології, життю або майну громадян. В Україні послуги сертифікації мають право надавати тільки уповноважені органи.

Центр сертифікації якості продукції в Україні «ІСЦ ЮГТЕСТ» здійснює усі види робіт щодо сприяння в отриманні як добровільних, так і обов'язкових сертифікатів (декларацій). Фахівці центру беруть на себе всі обов'язки з координування сертифікаційного процесу, самостійно визначають перелік продуктів для проведення оцінки на відповідність регламенту. Усі результати вносяться до реєстру сертифікованих продуктів на території країни.

Сертифікати відповідності поділяють на кілька видів:

 1. Видані на продукцію закордонного виробництва. Щоб отримати цей документ, весь ввезений на територію країни товар повинен пройти процедуру сертифікації.
 2. Сертифікат для одиничного виробу або партії товарів. Термін дії цього документа не перевищує 12 місяців, по закінченні яких необхідно повторне проходження процедури. У декларації відповідності вказаний номер виробу або партії товарів, на які вона поширюється. Якщо наприкінці терміну дії сертифіката у підприємця залишається частина сертифікованого товару, вона підлягає повторній сертифікації.
 3. Серійний сертифікат, виданий на підставі перевірки продукції без аналізу виробництва. Він дійсний протягом одного року. Весь цей час на підприємстві ведеться жорсткий контроль за якістю виробів, що виготовляються. Через 12 місяців потрібно знову пройти процедуру дослідження. Суть оцінки відповідності полягає в проведенні випробувань зразків продукції.
 4. Серійний сертифікат, виданий за підсумками перевірки продукції та аналізу виробництва. Виробник може сертифікувати продукцію на два роки. Контроль за відповідністю технічному регламенту здійснюється на виробництві щорічно. Він полягає у проведенні випробувань зразкових одиниць продукції.
 5. Документ, який видається за підсумками одночасного аналізу виробництва й управління. Він може бути виданий на період до п'яти років. Нагляд за якістю товарів, що випускаються, здійснюється щорічно. До процедури входить дослідження виробничого процесу, аудит (підсумковий аналіз).

Швидко, без проблем отримати сертифікат відповідності можна в центрі сертифікації ТОВ «ІСЦ ЮГТЕСТ» у Дніпропетровську, що діє в рамках сертифікаційної системи України.