Yugtest

Високий рівень наданих послуг забезпечують значні матеріально-технічні ресурси і компетентний персонал ТОВ «ВСЦ «Південтест», підкріплені його більш, ніж двадцятилітнім досвідом роботи в широких сферах визнання й великими діловими зв'язками.

Звернення в ТОВ «ВСЦ «Південтест»  спростить для Вас процедури сертифікації, оцінки та підтвердження відповідності продукції, вирішення питань у наглядових органах, дозволить комплексно і оптимально вирішувати завдання подолання технічних бар'єрів при імпорті товару, легімітізації діяльності при виробництві продукції в Україні.

Ресурси (за станом на 01.01.2013 р / )

 • орендовані випробувальні бази підприємств ракетно-космічної та суміжних галузей;
 • власні і залучені випробувальні лабораторії продукції народного господарського призначення;
 • прямий доступ (на умовах субпідрядних договорів) до послуг і ресурсів більш 50 органів з сертифікації національного та міжнародного статусу;
 • фахівці – доктори і кандидати наук, аудитори та експерти УкрСЕПРО, БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН УКРАЇНА, сертифіковані аудитори в галузі оцінки відповідності технічним регламентам,атестовані технічні експерти;
 • компетентні виконавці робіт, підготовлені по схваленим методикам навчання у сфері якості та менеджменту;
 • знання методик впровадження ISO 9001 і похідних від нього стандартів для підприємств різних галузей, прикладних методик статистичного управління якістю, основ документообігу і методів управління виробництвом;
 • спеціалізовані фонди нормативних документів;

Досвід

 • випробування зразків наукомістких виробів (електровози, трамваї, контейнери-цистерни, запірна арматури та інше обладнання для АЕС, автозчеплення і ж/д цистерни, автомобілі, складові частини аерокосмічних виробів, будівлі і споруди та ін.)
 • близько 20000 проведених сертифікаційних і контрольних випробувань зразків продукції;
 • більш 5000 задоволених клієнтів – заявників на сертифікацію та випробування продукції;
 • близько 100 розроблених Технічних умов;
 • більш 20-ти розроблених і впроваджених систем менеджменту якості підприємств України і Білорусії (у період з 1994 - 2004 рр.);
 • більш 100 сертифікатів УкрСЕПРО на системи менеджменту якості підприємств України, Росії, Італії, Німеччини, Австрії, Китаю, Білорусії, Шотландії, Іспанії, Чехії, Єгипту, Фінляндії та Болгарії;
 • 100% - на задоволеність споживачів результатами наданих послуг з одержання ними дозвільних та інформаційних документів від наглядових органів;
 • 7 науково-дослідних робіт у галузі міцності (на замовлення Національного космічного агентства України і Укрзалізниці);
 • більш 10000 обов'язкових сертифікатів УкрСЕПРО, виданих за результатами випробувань і обстежень, проведених ТОВ «ВСЦ «Південтест»;
 • більш 500 сертифікатів на продукцію (з 2012 р.), виданих акредитованим органом добровільної сертифікації продукції ТОВ «ВСЦ «Південтест»;
 • більш 700 зареєстрованих декларацій відповідності продукції вимогам технічних регламентів.