Yugtest

Контроль на відповідність продукції екологічним нормам здійснюється з метою з'ясування її впливу на навколишнє середовище при експлуатації, зберіганні, транспортуванні. Також метою перевірки є визначення ступеня її утилізації після втрати споживчих властивостей або зносу.

Екологічні вимоги висуваються до техніки, продуктів харчування, будівельних матеріалів, речовин та ін.

Випробувально-сертифікаційний центр «Югтест» пропонує свої послуги з проведення контролю на відповідність екологічним нормам та санітарно-гігієнічним, як у Дніпропетровську, так і в будь-якому іншому місті України.

Особливості проведення контролю

Контроль на відповідність продукції екологічним нормам здійснюється з метою недопущення випуску і постачання споживачам продукції, яка не відповідає вимогам екологічної безпеки та чистоти.

Основні стадії оцінки:

  • Збір інформації, її аналіз;
  • Визначення видів, характеру впливу досліджуваної продукції на екологію;
  • Прогнозування впливу на стан екології;
  • Оцінка наслідків виробництва даного виду продукції;
  • Об'єднання результатів у звіті.

У ході аналізу оперують інформацією, що характеризує дану продукцію (призначення, характеристики, склад, матеріали для її виготовлення) і стан навколишнього середовища в місцях її виробництва і споживання. Контроль на відповідність продукції екологічним нормам дозволяє встановлювати властивості продукції, що впливають на навколишнє середовище, людину, види впливу та їх характер.

Санітарно-гігієнічна перевірка проводиться з метою виключення впливу на здоров'я людини негативних факторів. У процесі контролю виявляються критерії безпеки із зазначенням гранично допустимих норм вмісту небезпечних речовин. Результатом аналізу є звіт, що визначає показники безпеки або шкоди для людини небезпечних факторів у продукції.