Yugtest

Неруйнуючий контроль являє собою сукупність методів контролю, оцінки надійності, властивостей обладнання або окремих його частин, без зупинки, виведення з ладу об'єкта. Випробування проводяться при експлуатації обладнання, агрегатів, механізмів і дозволяють уникнути матеріальних витрат, втрат часу, підвищуючи їх надійність.

За допомогою спеціальної технічної діагностики виявляються дефекти, брак, тріщини, розшарування та ін. Дослідження можуть проводитися як безпосередньо в місці знаходження випробовуваних зразків, так і в умовах лабораторії компанії.

Випробувально-сертифікаційний центр «Югтест» пропонує свої послуги по проведенню неруйнуючого контролю конструкцій, обладнання, окремих деталей, як у Дніпропетровську, так і в будь-якому іншому місті України.

Види неруйнуючого контролю

Існують декілька методів проведення неруйнуючого контролю. Ці дослідження засновані на різних фізичних явищах:

 • Акустичний;
 • Радіаційний;
 • Радіохвильової;
 • Магнітний;
 • Тепловий;
 • Оптичний;
 • Вихрострумовий;
 • Електричний та ін.

Зупинимося на деяких основних методах неруйнуючого контролю.

 • Акустичний. Основою методу є можливість реєстрації пружних хвиль, які виникають в досліджуваному зразку. Найбільш часто використовують пружні хвилі ультразвукового діапазону. Наявність пружних хвиль пов'язана з такими характеристиками матеріалів як пружність, щільність, анізотропія та ін.;
 • Радіаційний. У процесі проведення досліджень виконують реєстрацію і аналіз іонізуючого випромінювання після його взаємодії з випробуваним об'єктом. Залежно від виду випромінювання існують підвиди радіаційного контролю: рентгенівський, нейтронний, гамма і бета. Найчастіше методика застосовується в дефектоскопії, дослідженні структурних особливостей матеріалів;
 • Радіохвильовий. Метод заснований на змінах характеристик електромагнітних хвиль, що взаємодіють з досліджуваним зразком. Даний вид перевірки може бути використаний при тестуванні виробів з пластмаси, кераміки, феритів, напівпровідників;
 • Тепловий. Методика заснована на фіксуванні змін теплових або температурних полів, які залежать від хімічного складу, присутності дефектів, геометричних характеристик. Може використовуватися для виробів з будь-яких матеріалів.