Yugtest

Електромагнітне випромінювання являє собою вид енергії, випромінюваної різними оточуючими людини пристроями. Оцінка впливу електромагнітних полів повинна враховуватися при аналізі умов праці та життя людини. Джерелами таких хвиль є всі електронні пристрої, трансформатори, антени, генератори та ін. Практично вся сучасна апаратура, задіяна в астрономічних, геодезичних, геофізичних та інших роботах, працює в діапазоні електромагнітних хвиль ультра- і надвисокої частоти, що становить чималу небезпеку для персоналу.

Оцінкою впливу електромагнітних полів займаються багато вчених із різних країн. Згідно з їх дослідженнями, причиною порушення здоров'я людей у місцях зі значним рівнем електромагнітного випромінювання є зміни енергетичних полів людини. У результаті порушуються нормальні параметри функціонування організму.

Випробувально-сертифікаційний центр «Югтест» пропонує свої послуги з проведення оцінки впливу електромагнітних полів на людину, як у Дніпропетровську, так і в будь-якому іншому місті України.

Оцінка впливу електромагнітних полів: негативні наслідки

  • Невидиме електромагнітне поле здатне значно розладнати здоров'я людини. Наша кров є електролітом і під впливом хвиль в ній виникають іонні струми, що призводять до розігріву тканин. Якщо інтенсивність надто велика, в певний момент організм може не впоратися з тепловою енергією, що виділяється.
  • Особливо це небезпечно для органів, що мають слаборозвинуту судинну систему з малою інтенсивністю кровообігу. Так, опромінення зорового органу протягом певного періоду може призвести до помутніння кришталика.
  • Крім цього таке випромінювання негативно впливає на нервову систему, серцево-судинну систему, обмін речовин.
  • Тривалий вплив на організм людини електромагнітних хвиль певної інтенсивності може стати причиною підвищеної стомлюваності, зниження продуктивності праці, головних болів, змін тиску і пульсу.