Yugtest

Для сертифікації продукції в ГОСТ Р ми забезпечуємо:ГОСТ Р

 • обов'язкову сертифікацію в Системі ГОСТ Р;
 • сертифікацію обов'язковим вимогам Технічних регламентів РФ і Митного Союзу;
 • добровільну сертифікацію в ГОСТ Р и в інших системах сертифікації РФ;.

За результатами сертифікації в ГОСТ Р можуть бути отримані:

 • сертифікат відповідності ГОСТ Р (добровільний або обов'язковий);
 • протокол випробувань, виданий сертифікаційною лабораторією, що має акредитацію і відповідний Атестат на проведення досліджень необхідних видів продукції, оформлений Росстандартом ;
 • інші, що підтверджують відповідну безпеку продукції, документи (наприклад, сертифікат пожежної безпеки, Свідоцтво державної реєстрації Митного Союзу, висновок Територіального Радіочастотного Центру, дозвіл Ростехнагляду й ін.).

Сертифікація в Росії регулюється нормами Федерального закону від 27 грудня 2002 р. № 184-ФЗ. « Про технічне регулювання». Сертифікація є одним із способів контролю якості продукції, що надходить на споживчий ринок. Сертифікація – процедура підтвердження відповідності об’єктів вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів, проведена третьою незалежною стороною. У Росії сертифікація носить як обов'язковий, так і добровільний характер, який визначається відповідно до норм законодавства Росії і (або) країнами членами Митного Союзу (або Євразійського економічного співтовариства ЄврАзЕс).

ТОВ «ВСЦ «Південтест» допоможе Вам оформити документи, що підтверджують якість продукції наступних видів:

Підтвердження відповідності:

 • Сертифікат відповідності ГОСТ Р
 • Декларація про відповідність у РФ
 • Сертифікат відповідності ГОСТ Р вибухозахищеного обладнання
 • Відмовні листи в РФ
 • Сертифікат відповідності Технічному регламенту РФ
 • Сертифікат Митного союзу

Санітарно-епідеміологічні вимоги:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію в РФ
 • Експертний висновок у РФ
 • Лист про відсутність озоноруйнівних речовин у РФ
 • Протокол вмісту спирту в РФ
 • Реєстраційне посвідчення Мінздраву в РФ

Пожежна безпека:

 • Сертифікат пожежної безпеки (Технічний регламент) у РФ
 • Декларація пожежної безпеки в РФ
 • Добровільний сертифікат пожежної безпеки в РФ
 • Відмовні листи/рішення в РФ