Yugtest

ТОВ «ВСЦ «Південтест» виконує послуги з одержання висновку санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України на продукцію.

Необхідність проведення державної експертизи передбачена Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» . Постановою державної служби МОЗ України № 25 від 25.12.2008 р., затверджений «Перелік об'єктів зовнішньоекономічної діяльності по кодах УКТ ЗЕД, які не вимагають проведення санітарно-епідеміологічної експертизи».

Продукція, яка не входить до вказаного Переліку або в діючі додатки до нього, в обов'язковому порядку повинна супроводжуватися висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи («Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи»). Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на цю продукцію (зване ще як СЕС, висновок СЕС, гігієнічний висновок, санітарно-гігієнічний висновок, гігієнічний сертифікат, гігієна) – документ, який підтверджує дозвіл Мінздраву на виробництво або ввіз продукції, відповідної до вимог санітарних правил і норм, що діють в Україні.

СЕС видається після пред’явлення та перевірки зразків продукції для санітарно-епідеміологічної експертизи і отримання її позитивних результатів. Перевірки проводяться територіальними санітарно-епідеміологічними службами або уповноваженими підприємствами МОЗ і оформляються протоколами. Необхідно також представити технічну документацію, що має відношення до санітарно-епідеміологічних показників продукції (застосовувані матеріали, шум, вібрація, освітленість, робочі середовища, контактуючі поверхні та інші небезпечні властивості і фактори).

Перелік установ, організацій та лабораторій, які можуть залучатися до проведення санітарно-епідеміологічної експертизи, встановлений державною санітарно-епідеміологічною службою України наказом від 21.01.2013 р. № 6.

Підготовлено проект закону України від 01.11.2011 № 9378 щодо вдосконалення дозвільних процедур, прийнято відповідні постанови Верховної Ради України.

Втратили силу висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду від 29.12.2003 № 05.03.02-54400, від 27.12.2004 р. ; 05.03.02-03/52400, від 28.12.2005 р. № 05.03.02-03/61000, від 26.12.2007 № 05.03.02-03/66000 на ряд об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД, а також об'єктів, на які проведена державна експертиза на етапі їх держ. реєстрації в Україні.

Тимчасовий порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи встановлено наказом МОЗ України від 09.10.2000 р. № 247.

Організація розгляду таза твердження санітарно-епідеміологічних. висновків експертизи визначена наказом МОЗ України від 03.02.2013 р. № 49 із змінами згідно з наказом МОЗ від 01.12.2006 р. № 713.