Yugtest

1. Після впровадження ISO 9001 очікувано розширення ринку збуту , за рахунок:ISO 9001

 • підвищення ступеня задоволеності покупця;
 • підвищення конкурентоспроможності продукції;
 • демонстрації переконливих доказів надійності підприємства в частині забезпечення і поліпшення якості продукції, що випускається;
 • можливості задоволення критеріям та вимогам інвесторів і забезпечення доступу на ринки капіталів;
 • поліпшення репутації підприємства.

2. Впровадження ISO 9001 сприяє зростанню прибутку , за рахунок:

 • зниження втрат через випуск невідповідної продукції;
 • попередження претензій споживачів;
 • попередження появи невідповідностей продукції на всіх етапах її створення; 
 • зниження непродуктивних витрат ;
 • економії сировини й ресурсів;
 • зниження витрат на обов'язкову сертифікацію продукції.

3. Розробка СМЯ і впровадження ISO 9001 призведе до оптимізації роботи підприємства й підвищенню ефективності виробництва , за рахунок:

 • поліпшення керованості адміністративними й технологічними процесами;
 • раціоналізації організаційної структури підприємства;
 • поліпшення планування діяльності;
 • швидкої адаптації виробництва до мінливих вимог і побажанням споживачів;
 • підвищення ефективності контролю над реалізацією цілей у сфері якості та загальної стратегії розвитку підприємства;
 • децентралізації повноважень і відповідальності персоналу підприємства.

4. Функціонування СМЯ, що відповідає ISO 9001 , забезпечить поліпшення відносин з державою і суспільством , за рахунок:

 • гарантії задоволення законодавчим і нормативним вимогам;
 • спрощення процесу отримання ліцензій, сертифікатів і інших дозвільних документів, що стосуються діяльності й продукції підприємства;
 • зменшення кількості інцидентів, які призводять до юридичної відповідальності;
 • зменшення страхових ризиків.

5. Оптимізація і постійне вдосконалення діяльності підприємства за рахунок моніторингу та вимірювань процесів на основі аналізу даних, які обов'язкові для відповідності ISO 9001 .

Використовуючи як основу загальновизнані міжнародні стандарти на системи менеджменту, Ви можете постійно підвищувати рівень своєї продукції та оптимізувати процеси організації.