Yugtest

Система управління (менеджменту) – це система управління ресурсами (людськими, технічними та ін.) для досягнення визначених цілей.

Система управління організації може включати різні складові системи управління, такі, як

  • система управління якістю (ISO 9001),
  • система екологічного управління (ISO 14001, EMAS),
  • система управління інформаційною безпекою (по ISO 27001),
  • система управління охороною праці та виробничою безпекою (ОНSAS 18001),
  • система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), ISO 22000, ДСТУ 4161,
  • система соціальної відповідальності (ISO 26000),
  • система управління якістю в авіаційній галузі (ISO 9100) та ін.

ISO 9001ISO 14001ISO 27001ISO 22000