Yugtest

ТОВ «ВСЦ «Південтест» має власну, акредитовану НААУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 випробувальну лабораторію в області електричного, електронного, електромеханічного, освітлювального, технологічного, обробного, зварювального обладнання, обчислювальної техніки, підіймальних споруд та кранової продукції, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, посуду, арматури трубопровідної, кабельно-провідникової продукції, товарів канцелярських, виробів залізничної техніки.

Універсальність багатьох стандартів з застосовуваних в випробувальній лабораторії ТОВ «ВСЦ «Південтест» та наявність широких технічних можливостей дозволяє проводити випробування не тільки в області акредитації, але й за її рамками. Зокрема, це стосується випробувань із метою підтвердження відповідності продукції технічним регламентам, якщо підприємство самостійно не може провести випробування своєї продукції.

Випробувальна лабораторія здатна виконувати такі основні види випробувань :

 • механічні
 • кліматичні
 • електричні, у т.ч. на електробезпечність
 • гідравлічні та пневматичні
 • електромагнітні
 • завадостійкість
 • термічні
 • оптико-світлові
 • механічні:

  • стійкість до механічних впливів (силові і моментні навантаження, стиснення, розтягнення, вигин, крутіння, зрушення, жорсткість вібрації, прискорення, удар, шум, тиск, падіння з висоти, хитавиця);
  • вітрові та аеродинамічні навантаження;
  • зносостійкість;
  • міцність статична і динамічна;
  • протикорозійна стійкість;
  • перевірка зусиль на органах управління;
  • перевірка покриттів;
  • пил;
  • старіння;
  • герметичність;
 • кліматичні:

  • холодо- і теплостійкість;
  • вологостійкість;
  • зрошення;
  • іній, роса;
  • туман, сольовий туман;
 • електричні, у т.ч. на електробезпечність:

  • захист від контакту з частинами під напругою, зазори;
  • споживана потужність і струм;
  • електрична міцність;
  • перевантаження;
  • виток;
  • трекінгостійкість;
  • перегрівонормальна робота;
  • електричні з\\\'єднання та контакти;
  • заземлення;
  • ізоляція;
  • перевірка проводки, шнурів, штекерів, розеток тощо;
 • гідравлічні (вода, масло, керосин, спирт, спецрідини) та пневматичні (повітря, азот):

  • витрата;
  • напір;
  • тиск, перепад тиску;
  • температура робочого середовища;
  • час впливу;
  • гідроудар;
 • електромагнітні (ЕМС):

  • емісія завад:
  • радіозавади;
  • гармонійні складові споживаного струму ;
  • коливання напруги та флікер;
 • завадостійкість:

  • до електростатичних розрядів;
  • до радіочастотного електромагнітного полю;
  • до наносекундних імпульсних перешкод;
  • до мікросекундних імпульсних перешкод;
  • до наведених кондуктивних перешкод;
  • до динамічних змін напруги електроживлення;
  • до загасаючих коливальних перешкод;
  • до викривлень синусоїдальної напруги електроживлення; до коливань
  • напруги живлення;
  • до кондуктивних перешкод;
  • до пульсацій напруги електроживлення;
  • до змін частоти енергопостачання;
  • до провалів, переривань і змінам напруги на вхідний порт;
  • до струмів короткочасних синусоїдальних перешкод;
  • до струмів мікросекундних імпульсних перешкод у ланцюгах заземлення.
 • термічні:

  • теплопровідність;
  • вогнестійкість;
  • іскростійкість;
  • займистість;
 • визначення фізико-механічних, теплофізичних показників і хімічного складу речовин і матеріалів;
 • неруйнівний контроль, товщинометрія, якість покриттів;
 • оптико-світлові:

  • освітленість;
  • яскравість;
  • світловідображення;
  • світлопоглинання;
 • функціональна, загальна та спеціальна безпека:
 • перевірка вимог до конструкції;
 • ступінь захисту від небезпечних впливів;
 • працездатність;
 • прилади безпеки і захист;
 • перевірка робочих характеристик;
 • габарити, маса, транспортабельність, розміри;
 • надійність, термін служби, взаємозамінність;
 • маркування;
 • документація.

Для забезпечення випробувань лабораторія ТОВ «ВСЦ «Південтест» разом з експериментальними підрозділами ДП «КБ «Південне» має у своєму розпорядженні можливості проведення вимірювань :

 • електричних величин (напруга, опір, сила струму, потужність, ємність, потенціал, електричний заряд, е.р.с, напруженість та ін.);
 • простору і часу (площа, обсяг, місткість, швидкість, прискорення, кутова швидкість, частота, період та ін.);
 • геометричних величин (довжина, висота, глибина, ін. геометричні і кутові величини);
 • механічних величин (щільність, імпульс (кількість руху), сила, момент сили, тиск, напруга (механічна), робота, енергія, потужність, поверхневий натяг та ін.);
 • теплових величин (температура, кількість теплоти, тепловий потік, теплоємність, питома теплоємність та ін.);
 • магнітних величин (магнітна індукція, індуктивність, магнітний потік та ін.);
 • світлових величин (енергія випромінювання, світловий потік, потужність випромінювання, яскравість, світимість, освітленість та ін.);
 • іонізуючих випромінювань (доза випромінювання, потужність дози випромінювання, активність нукліда),

а також виконує такі види неруйнівного контролю :

 • візуальний і вимірювальний контроль;
 • ультразвуковий контроль (дефектоскопія, товщинометрія, твердість);
 • магнітопорошкову дефектоскопію;
 • капілярну дефектоскопію;
 • контроль герметичності ( течошукачі вакуумний і гелієвий, метод перепаду тиску, «омилювання» та ін.);
 • контроль методом акустичної емісії;
 • контроль властивостей матеріалів;
 • радіографічний контроль.