Yugtest

Стосовно до продукції, вимоги до якої встановлені Технічними регламентами, оцінка відповідності проводиться згідно з типовими модулями оцінки, вказаними у цих технічних регламентах.

Залежно від модуля оцінки відповідності, підтвердження відповідності здійснюється на підставі власних доказів виробника та/або доказів, отриманих за участю органу з оцінки відповідності продукції технічним регламентам, призначеного наказом Мінекономрозвитку України, та органів оцінки відповідності (органів з сертифікації продукції та/або систем управління, випробувальних лабораторій), акредитованих НААУ.

Підтвердження відповідності здійснюється у формі декларування виробником або уповноваженою ним особою, постачальником і маркуванням продукції Національним знаком відповідності України.

Схема оцінки відповідності являє собою набір дій, результати яких використовуються для прийняття рішення про відповідність (невідповідності) продукції вимогам технічних регламентів.

У загальному випадку такими діями можуть вважатися:

 • аналіз ризиків відносно небезпек, які може представляти продукція;
 • встановлення технічних регламентів, під дію яких попадає дана продукція;
 • аналіз технічної документації з метою встановлення характеристик (параметрів) продукції, відповідність яких вимогам технічних регламентів і пов'язаних з ними стандартів, повинно бути оцінено та підтверджено;
 • підготовка виробником, уповноваженою ним особою або постачальником проекту декларації відповідності;
 • проведення органом з оцінки відповідності аналізу технічної документації з метою підтвердження правильності складання проекту декларації;
 • проведення робіт органом з оцінки відповідності з метою одержання доказів відповідності продукції технічним регламентам та пов'язаним з ними стандартам, зазначеним у декларації, у тому числі:

  • аналіз технічної документації (дослідження проекту);
  • ідентифікація, випробування продукції;
  • аналіз процесів виробничого контролю;
  • перевірка типу продукції;
  • оцінка виробництва, сертифікація продукції, оцінка/сертифікація системи управління;
 • видача органом з оцінки відповідності документів, що підтверджують позитивні результати проведених робіт з оцінки відповідності (протоколів випробувань, актів експертизи, сертифікатів перевірки типу або відповідності продукції, звітів про оцінку або сертифікатів на систему управління, ін.);
 • прийняття (оформлення) виробником, уповноваженою ним особою або постачальником декларації про відповідність продукції за єдиною формою, затвердженої на законодавчому рівні;
 • реєстрація (за бажанням декларанта) декларації про відповідність в органі з оцінки відповідності, що підтверджує перевірку цим органом повноти та об'єктивності наведеної в ній інформації;
 • маркування продукції нанесенням Національного знаку відповідності;
 • інспекційний контроль.

Процес оцінки відповідності, складання декларацій і маркування продукції Національним знаком відповідності досить складний та відрізняється для різних технічних регламентів. Орган з оцінки відповідності ТОВ «ВСЦ «Південтест» надає консалтингові послуги підприємствам з даного питання. Види послуг залежать від потреб замовника й коливаються від консультацій по декларуванню відповідності продукції до виконання комплексу робіт з оцінки відповідності згідно модулям.

Модулі – це комплекси уніфікованих процедур оцінки відповідності, встановлені Технічним регламентом модулів оцінки відповідності (Постанова КМ України від 07 жовтня 2003 р. № 1585).

МАЛЮНОК МОДУЛІ

Модуль А - внутрішній контроль виробництва

Модуль А1 - внутрішній контроль виробництва й контрольовані випробування продукції

Модуль А2 - внутрішній контроль виробництва й контрольовані випробування продукції через довільні інтервали часу.

Модуль В - перевірка типу

Модуль С- відповідність типу за результатами внутрішнього контролю

Модуль С1 - відповідність типу за результатами внутрішнього контролю й випробувань продукції

Модуль С2 - відповідність типу за результатами внутрішнього контролю виробництва й випробувань продукції через довільні інтервали часу.

Модуль D - відповідність типу шляхом забезпечення належної якості виробництва.

Модуль D1 - забезпечення належної якості виробництва.

Модуль Е - відповідність типу шляхом забезпечення належної якості продукції.

Модуль Е1 - забезпечення належної якості виробництва.

Модуль F - відповідність типу за результатами перевірки продукції.

Модуль F1 - відповідність типу за результатами перевірки продукції.

Модуль G - відповідність одиниці продукції.

Модуль Н - повне забезпечення якості.

Модуль Н1 - повне забезпечення якості й перевірка проектування.

Виробник або уповноважена ним особа, постачальник має право вибору найбільш прийнятного для нього модуля оцінки відповідності з числа встановлених конкретним технічним регламентом з урахуванням умов його застосування.