Yugtest

Технічні регламенти на:

Технічні регламенти (далі – технічний регламент) України встановлюють процедури для підтвердження відповідності продукції певним вимогам, яку ви виробляєте або імпортуєте з-за кордону.

Технічний регламент – це закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України. Він встановлює вимоги до об'єктів технічного регулювання: продукції, процесів та послуг. Технічний регламент обов'язковий до застосування.

Технічний регламент вимагає обов'язкового підтвердження відповідності у формі оформлення декларації відповідності.

Технічний регламент і оцінка відповідності продукції, на яку поширюються ці документи, в даний час поступово замінює процес обов'язкової сертифікації.

Уже розроблено та прийнято 45 технічних регламентів.

Згідно з Постановою КМ України від 21.05.2012 в. № 436 на 01.01.2013 в. встановлено перелік продукції, яка підлягає обов'язковій оцінці відповідності згідно з вимогами 19-ти технічних регламентів.

Технічні регламенти (ТР), що діють в Україні ( за станом на 06.02.2013 р.).

ТР Технічний регламент модулів оцінки відповідності.

Електрообладнання.

 • ТР Технічний регламент безпеки низьковольтного обладнання.
 • ТР електромагнітної сумісності обладнання.
 • ТР радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання.
 • ТР етикетування ламп побутового призначення.
 • ТР енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення.
 • ТР обмеження використання небезпечних речовин в електричному і електронному устаткуванні.
 • ТР максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними пристроями.

Газове обладнання

 • ТР Технічні регламенти водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі.
 • ТР приладів, що працюють на газоподібнім паливі.

Обладнання під тиском.

 • ТР Технічні регламенти безпеки простих посудин високого тиску.
 • ТР безпеки обладнання, що працює під тиском.
 • ТР пересувного обладнання, що працює під тиском.

Машини й механізми.

 • ТР Технічні регламенти безпеки машин та устаткування.

Товари народного споживання.

 • ТР Технічні регламенти безпеки іграшок
 • ТР мийних засобів.
 • ТР засобів індивідуального захисту.
 • ТР назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів.
 • ТР вагів.
 • ТР про правила маркування харчових продуктів.
 • ТР піротехнічних виробів.

Транспорт.

 • ТР Технічні регламенти морського обладнання.
 • ТР канатних доріг для перевезення пасажирів.
 • ТР надання послуг перевезення пасажирів і вантажів ж/д транспортом.
 • ТР ліфтів.

Небезпечні середовища.

 • ТР Технічні регламенти обладнання, призначеного для роботи в потенційно вибухонебезпечнім середовищі.
 • ТР контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів.
 • ТР закритих джерел іонізуючого випромінювання.

Інше.

 • ТР Технічні регламенти знаків безпеки та захисту здоров'я працівників.
 • ТР будівельних виробів, будівель та споруд.

З 2014 року

 • Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин.
 • ТР енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій.

З 3 кварталу 2014 року

 

 • Технічний регламент медичних виробів
 • ТР медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro
 • ТР активних імплантованих медичних виробів

 

Після 2014 року (точна дата не визначена)

 • Технічний регламент екологічного маркування
 • ТР маркування, використовуваного для виготовлення основних складових взуття, що надходить для продажу

З 2016 року

 • ТР прогулянкових суден
 • ТР затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин і окремих технічних вузлів
 • ТР складових частин і характеристик колійних сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів

Після 2018 року (точна дата не визначена)

 • ТР суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки
 • ТР прогулянкових суден
 • ТР зернового складу
 • ТР енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій

Всі чинні технічні регламенти мають переліки чинних національних стандартів, які, в разі добровільного застосування, є доказом відповідності продукції вимогам конкретного технічного регламенту.

ТОВ «ВСЦ «Південтест» уповноважений проводити роботи з оцінки відповідності технічним регламентам :

 • безпеки машин та устаткування;
 • безпеки низьковольтного електричного обладнання;
 • електромагнітної сумісності обладнання;
 • безпеки іграшок;
 • етикетування ламп побутового призначення відносно ефективності споживання електроенергії;
 • максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними пристроями;
 • мийних засобів.

ТОВ «ВСЦ «Південтест» і партнери можуть надати послуги з оцінки та декларування відповідності продукції вимогам інших чинних технічних регламентів інші чинні технічні регламенти відповідно до яких продукцію може бути оцінено та задекларовано ТОВ «ВСЦ «Південтест» і партнерами