Yugtest

ТОВ «ВСЦ «Південтест» пропонує допомогу в застосуванні прикладних статистичних методів у системі менеджменту якості (СМЯ).

Основні сфери застосування стат. методів у СМЯ:

  • контроль продукції;
  • управління виробничими процесами;
  • аналіз даних;
  • задоволеність споживачів;
  • вимірювання та моніторинг процесів;
  • оцінка результативності та ефективності;
  • вдосконалення (поліпшення).

У менеджменті якості можуть використовуватися багато статистичних методів.

Ми прагнемо дати і допомогти реалізувати практичні рекомендації по статистичному управлінню процесами:

  • як допомогти контролювати процеси?
  • як забезпечити якість?
  • як поліпшити процес?