Yugtest

Визначення технічних умов

Розробка ТУ, документи для розробки ТУ

Державні стандарти й погодження, необхідні для отримання ТУ

 Технічні умови (ТУ) – нормативний документ, що встановлює вимоги, яким повинна відповідати матеріальна продукція (вироби, матеріали, речовини тощо), процеси та послуги (далі – продукція).

Технічні умови розробляє виробник, якщо відсутній державний або галузевий стандарт на дану продукцію.

Технічні умови є обов'язковою складовою комплекту технічної документації на продукцію, вироблену в Україні серійно. Вони встановлюють до продукції цілий ряд вимог, що стосується її виготовлення, контролю якості, приймання та експлуатації.

Розробка ТУ, документи для розробки ТУ

ТОВ «ВСЦ «Південтест», розробляючи технічні умови на продукцію, виконує наступні послуги:

 • розробка тексту проекту технічних умов (ТУ);
 • експертиза та узгодження проекту технічних умов (ТУ) із зацікавленими сторонами (замовником, відомчими, галузевими, спеціалізованими технічними та науковими організаціями, профільними держ. комітетами та ін.);
 • експертиза результатів приймальних випробувань або їх проведення;
 • аналіз акту приймальної комісії;
 • експертиза та узгодження проекту технічних умов (ТУ) з державними наглядовими органами (у межах їх компетенції) -  санепіднаглядом МОЗ, пожеж наглядом , МНС, ветеринарною службою, Держбудом , Держгірпромнаглядом, Центром радіочастот та зв'язку, Мінтрансом України, ін.;
 • доробка проекту технічних умов (ТУ) та/або проведення додаткових випробувань за результатами узгодження технічних умов (ТУ);
 • експертиза та державна реєстрація технічних умов (ТУ) у територіальному органі Держспоживстандарту України;
 • розробка, узгодження, реєстрація та внесення змін у технічні умови.

Технічні умови розробляються при наданні Вами наступних документів та інформації:

 • реквізити виробника;
 • опис продукції;
 • призначення продукції;
 • асортименти, марки, артикули, моделі, типи та ін.;
 • код ДКПП продукції;
 • короткий опис технологічного процесу виготовлення виробу (або рецептура і технологічна інструкція – для харчової продукції);
 • перелік технічних характеристик;
 • порядок і умови приймання продукції ВТК підприємства;
 • методи та засоби заводського приймального контролю;
 • вимоги до пакування (способи пакування, пакувальний матеріал, перелік вкладених документів та ін.);
 • вимоги до транспортування;
 • умови зберігання;
 • вимоги безпеки при виготовленні та експлуатації;
 • умови експлуатації;
 • строки гарантії;
 • перелік організацій, з якими обов'язково узгоджуються технічні умови

Державні стандарти й погодження, необхідні для отримання ТУ

Технічні умови реєструються і узгоджуються з МОЗ України. Необхідний для цього час становить від 1-го до 2-х аркушів

У випадках необхідності додатково погодити технічні умови (Держгірпромнагляд, Держбуд, МНС, екологи та ін.) часу потрібно більше.

 Існують вимоги державних стандартів, відповідно до яких технічні умови проходять процедуру розробки, узгодження, приймання, державної реєстрації:

 •  ДСТУ 1.3:2004 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов»
 • ДСТУ 1.5:2003 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ)»
 • ДСТУ 1.6:2004 «Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів»
 • ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технічні умови»

Технічні умови проходять узгодження Міністерством охорони здоров'я України відповідно до:

 • Наказу МОЗ України від 09.10.2000 р. № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієничної експертизи»;
 • Наказу МОЗ України від 14.03.2006 №120 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000 №247»;

Технічні умови проходять узгодження Держгірпромнаглядом відповідно до:

 •  Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII зі змінами;
 • Положення: «Про порядок розгляду, узгодження та обліку проектів стандартів і технічних умов та участі підрозділів Держнаглядохоронпраці в роботі приймальних комісій при випробуваннях і постановці продукції на виробництво», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці 13.07.1999 №131 (втратив силу).

Технічні умови проходять узгодження в державному пожежному нагляді МНС України згідно:

Закону України «Про пожежну безпеку»  від 17.12.1993 №3747-XII зі змінами;

Інструкції «Про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектів державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов та інших нормативних документів, що стосуються пожежної беспеки, а також підготовки відгуків (висновків) щодо них», зареєстрований у Мінюсті України під №274/1299, 07.06.1996 р. (втратив силу).