Yugtest

Випробування на відповідність ергономічним вимогам проводяться для визначення пристосованості виробів до використання людиною. Існує чотири основні показники ергономіки: гігієнічний, антропометричний, фізіологічний, психологічний.

Ергономіка, як наука покликана зменшити вплив факторів, що впливають на людину в процесі використання ним різних пристроїв, виробів. Дослідження на відповідність ергономічним вимогам безпосередньо пов'язані з дизайном і побічно з технологічними вимогами.

Випробувально-сертифікаційний центр «Югтест» здійснює перевірку виробів на відповідність ергономічним вимогам в Дніпропетровську та інших містах України.

Показники ергономіки:

  • Гігієнічні - визначають відповідність продукції гігієнічним вимогам. Це такі показники, як рівень освітленості, шуму, токсичність, напруженість електричного поля та ін.
  • Антропометричні. У цю категорію входять показники відповідності продукції розмірам тіла, його формі та ін .;
  • Фізіологічні. Це показники, які повинні відповідати таким можливостям людини як швидкість, сила, енергія;
  • Психологічні показники визначають відповідність продукції особливостям пам'яті, мислення, сприйняття людини, здатності до отримання навичок. В основному використовуються два психологічних показника: відповідність вироба засвоєним і формованим навичкам, відповідність здатності сприйняття і засвоєння інформації.
  • На основі перерахованого вище формується комплексний показник - ергономічність. Випробування на відповідність ергономічним вимогам повинні враховувати можливості людини на всіх етапах експлуатації виробу.

На підставі спеціально проведених досліджень створюється технічний звіт про відповідність ергономічним вимогам продукції та рекомендації щодо поліпшення показників.